روشنایی‌های کوچک رینکو کاوائوچی

پلکر کتاب «روشنایی» را ورق می‌زند. این یکی از کتاب‌های رینکو کاوائوچی عکاس ۴۵ ساله‌ی ژاپنی است. این کتاب نشان دهنده‌ی دقت نظر هنرمند به دنیای روزمره‌ی اطرافش است. اینجا زیبایی به نحوی فراتر از آن معنای معمولش احساس می‌شود.

۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۲۳:۴۷:۲۷ +۰۰:۰۰ ۴ بهمن ۱۳۹۶|

خوش‌پوش‌های هلسینکی

پلکر از راه عکس‌های لیزا یوکینن در خیابان‌های هلسینکی می‌چرخد و سلیقه‌ی مردم عادی در لباس پوشیدن را تماشا می‌کند. عکاس از آدم‌هایی که فارغ از مد روز سلیقه‌ی شخصی خودشان را در لباس پوشیدن اعمال می‌کنند، عکس گرفته. چند جمله‌یی هم با طرف صحبت کرده و درباره‌ی چیزی که الان تنش است و سلیقه و پسندش پرسیده است.

۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۲۳:۴۲:۳۶ +۰۰:۰۰ ۳ بهمن ۱۳۹۶|

درد روهینگیایی

حمله‌ی شورشیان روهینگیایی به نظامیان در شهریور ۱۳۹۶ موج تازه‌یی از خشونت را در میانمار به راه انداخت. دولت بودایی میانمار این مردم را از ۱۳۵ قوم دیگری که شهروند رسمی به حساب می‌آیند جدا کرده و حتی نام آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

۱۳۹۶-۱۱-۱۲ ۲۳:۰۹:۱۷ +۰۰:۰۰ ۲ بهمن ۱۳۹۶|

الله‌های اسماعیل گلجی

هیچ کدام از نقاشان مسلمان تا حالا خدا را نقاشی نکرده‌اند. چرا؟ جدای از منع بیرونی که در بعضی جوامع اعمال می‌شود شاید علت این امر شناخت مسلمان از خدا باشد. خدای اسلام هیچ ویژگی قابل تصوری ندارد: معرفت او سلبی است. اما نام خدا غیر از خدا است و از دایره‌ی منع بیرون است. نام خدا همیشه موضوع خطاطی و نقاشی بوده است.

۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳:۰۰:۱۴ +۰۰:۰۰ ۱ بهمن ۱۳۹۶|