دختر بچه‌ی بوتانی در شالیزارهای برنج لایا| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۴:۱۴ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

دختر بچه‌ی بوتانی در شالیزارهای برنج لایا| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید