لام زنی ۵۳ ساله از پنجره به بیرون خانه‌اش در لایا نگاه می‌کند.| محل: لایا، بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۴:۰۰ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

لام زنی ۵۳ ساله از پنجره به بیرون خانه‌اش در لایا نگاه می‌کند.| محل: لایا، بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید