سونام ۶۲ ساله با قاطرش مردم را برای زیارت به صومعه‌ی کنام ببران می‌برد.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۳:۲۰ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

سونام ۶۲ ساله با قاطرش مردم را برای زیارت به صومعه‌ی کنام ببران می‌برد.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید