رنگین کمان بر فراز روستای ماسان‌گنگ| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۳:۰۷ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

رنگین کمان بر فراز روستای ماسان‌گنگ| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید