کمانداری ورزش ملی بوتان است. اینجا پیر و جوان به این سرگرمی علاقمند هستند. این پسربچه‌ها در تعطیلات تابستانی با تیرهایی که از بامبو ساخته‌اند تمرین می‌کنند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۲:۲۵ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

کمانداری ورزش ملی بوتان است. اینجا پیر و جوان به این سرگرمی علاقمند هستند. این پسربچه‌ها در تعطیلات تابستانی با تیرهایی که از بامبو ساخته‌اند تمرین می‌کنند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید