شرینگ در ییلاقات نزدیک یخچال ماسان‌گنگ هیزم خرد می‌کند. او نمی‌داند بچه‌هایش حرفه‌ی آباء و اجدادی‌شان یعنی پرورش گاومیش را ادامه خواهند داد یا نه؟ در لایا همه چیز به سرعت دارد عوض می‌شود. جوان‌ها کار کردن در اداره را به کشاورزی ترجیح می‌دهند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۲:۱۳ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

شرینگ در ییلاقات نزدیک یخچال ماسان‌گنگ هیزم خرد می‌کند. او نمی‌داند بچه‌هایش حرفه‌ی آباء و اجدادی‌شان یعنی پرورش گاومیش را ادامه خواهند داد یا نه؟ در لایا همه چیز به سرعت دارد عوض می‌شود. جوان‌ها کار کردن در اداره را به کشاورزی ترجیح می‌دهند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید