کارما یانگچن ۶ سال دارد و تازه می‌خواهد مدرسه را شروع کند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۱:۲۷ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

کارما یانگچن ۶ سال دارد و تازه می‌خواهد مدرسه را شروع کند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید