دو زن کشاورز در شالیزارهای برنج در لایا دست از کار کشیده‌اند تا با موبایل با کسی تماس بگیرند. لایا تازه پارسال برق‌دار شد. مردم از برق خیلی استقبال کردند زیرا ارتباط از اینجا با شهرهای دیگر دشوار است. برای رسیدن به اولین شهر باید چند روز کوهنوردی کرد.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۰:۴۷ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

دو زن کشاورز در شالیزارهای برنج در لایا دست از کار کشیده‌اند تا با موبایل با کسی تماس بگیرند. لایا تازه پارسال برق‌دار شد. مردم از برق خیلی استقبال کردند زیرا ارتباط از اینجا با شهرهای دیگر دشوار است. برای رسیدن به اولین شهر باید چند روز کوهنوردی کرد.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید