این پرچم‌های سفید نمایانگر ارواح مردگان است.| محل: گاسا، بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۴۰:۱۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

این پرچم‌های سفید نمایانگر ارواح مردگان است.| محل: گاسا، بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید