مسابقه‌ی والیبال بین روحانی‌های بودایی و پلیس محلی| محل: گاسا، بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۹:۵۹ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

مسابقه‌ی والیبال بین روحانی‌های بودایی و پلیس محلی| محل: گاسا، بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید