گل‌های صورتی روشن در زمینه‌ی سبز تیره‌ی جنگل‌های بوتان می‌درخشند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۹:۳۷ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

گل‌های صورتی روشن در زمینه‌ی سبز تیره‌ی جنگل‌های بوتان می‌درخشند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید