مردم موبایلشان را با صفحه‌های خورشیدی شارژ می‌کنند. شبکه‌ی تلفن همراه از سال ۱۳۸۸ در این منطقه برقرار شده است.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۹:۲۳ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

مردم موبایلشان را با صفحه‌های خورشیدی شارژ می‌کنند. شبکه‌ی تلفن همراه از سال ۱۳۸۸ در این منطقه برقرار شده است.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید