شرینگ اوم، ۴۳ ساله، یک گاومیش را در اقامتگاه ییلاقی خانواده می‌دوشد. یخچال طبیعی ماسان‌گنگ در دوردست پیدا است. خانواده‌ی شرینگ ۵ ماه از سال را اینجا دور از شهرشان لایا می‌گذرانند. یخچال‌ها که منبع تأمین آب هستند اخیراً کوچک‌تر شده‌اند و این مردم نگران وضعیت آب در آینده هستند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۸:۲۵ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

شرینگ اوم، ۴۳ ساله، یک گاومیش را در اقامتگاه ییلاقی خانواده می‌دوشد. یخچال طبیعی ماسان‌گنگ در دوردست پیدا است. خانواده‌ی شرینگ ۵ ماه از سال را اینجا دور از شهرشان لایا می‌گذرانند. یخچال‌ها که منبع تأمین آب هستند اخیراً کوچک‌تر شده‌اند و این مردم نگران وضعیت آب در آینده هستند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید