یک اسب سفید در جنگل برای خودش می‌چرخد. در بوتان حیوانات را به ندرت می‌بندند. هر وقت لازم باشد از کوه بالا می‌روند و حیوان را پیدا می‌کنند. جزبک (عکاس این مجموعه) تعریف می‌کند که وقتی یک شاپرک را از مانیتور لپتاپش پس زده راهنمای محلی که همراهش بوده اعتراض کرده است. راهنمای بوتانی گفته بوده هر حیوانی روح دارد و فضای خودش را برای زندگی می‌خواهد.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۷:۵۸ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

یک اسب سفید در جنگل برای خودش می‌چرخد. در بوتان حیوانات را به ندرت می‌بندند. هر وقت لازم باشد از کوه بالا می‌روند و حیوان را پیدا می‌کنند. جزبک (عکاس این مجموعه) تعریف می‌کند که وقتی یک شاپرک را از مانیتور لپتاپش پس زده راهنمای محلی که همراهش بوده اعتراض کرده است. راهنمای بوتانی گفته بوده هر حیوانی روح دارد و فضای خودش را برای زندگی می‌خواهد.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید