جنگل درختان نراد، حکومت بوتان از ۶۰ درصد از جنگل‌های کشور بعنوان منطقه‌ی حفاظت شده پاسداری می‌کند. بوتان بر خلاف دیگر کشورهای دنیا جاذب گازهای گلخانه‌ای است. یعنی جنگل‌هایش بیشتر از میزانی که مردمش تولید می‌کنند گازهای گلخانه‌ای را جذب می‌کند. با این حال حکومت قصد دارد همان مقدار کم را هم با جایگزین کردن خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر نصف کند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۷:۴۰ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

جنگل درختان نراد، حکومت بوتان از ۶۰ درصد از جنگل‌های کشور بعنوان منطقه‌ی حفاظت شده پاسداری می‌کند. بوتان بر خلاف دیگر کشورهای دنیا جاذب گازهای گلخانه‌ای است. یعنی جنگل‌هایش بیشتر از میزانی که مردمش تولید می‌کنند گازهای گلخانه‌ای را جذب می‌کند. با این حال حکومت قصد دارد همان مقدار کم را هم با جایگزین کردن خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر نصف کند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید