بوتان یکی از دست‌نخورده‌ترین کشورهای جهان است. ۷۲ درصد سطح آن را جنگل پوشانده است. حکومت بوتان ۶۰ درصد جنگل‌های کشور را منطقه‌ی حفاظت شده اعلام کرده است. با این حال یخچال‌های طبیعی یخی بوتان دارند آب می‌شوند و سیل‌های بزرگ راه می‌اندازند که در نتیجه‌ی آن منابع غذایی آسیب می‌بینند.| محل: بوتان| تاریخ: ۱۳۹۵| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

۱۳۹۷-۱-۸ ۲۳:۳۷:۲۱ +۰۰:۰۰ ۸ فروردین ۱۳۹۷|

بوتان یکی از دست‌نخورده‌ترین کشورهای جهان است. ۷۲ درصد سطح آن را جنگل پوشانده است. حکومت بوتان ۶۰ درصد جنگل‌های کشور را منطقه‌ی حفاظت شده اعلام کرده است. با این حال یخچال‌های طبیعی یخی بوتان دارند آب می‌شوند و سیل‌های بزرگ راه می‌اندازند که در نتیجه‌ی آن منابع غذایی آسیب می‌بینند.| محل: بوتان| تاریخ: 1395| عکاس: CIRIL JAZBEC/NATIONAL GEOGRAPHIC

نظرتان را بنویسید