تماس با پلکر ۱۳۹۶-۱۱-۱۳ ۲۳:۳۳:۳۰ +۰۰:۰۰

سلام

پلکر عاشق نامه است. برایش بنویسید. پاسخ می‌دهد.