کافکا زیر دیوار

۱۳۹۶-۱۲-۳ ۲۰:۵۷:۵۵ +۰۰:۰۰ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶|

تمرکز اصلی هنرمند مکزیکی خورخه مِندِز بلیک (Jorge Méndez Blake) ادبیات و کتاب است. پلکر امروز آثاری از این هنرمند تجسمی را تماشا می‌کند. شعر، رمان، نویسنده‌ها، کتاب و کتابخانه، نوشته و حروف الفبا دستمایه‌ی آثار مندز هستند.

پلکر در نمایشگاه‌های مندز از سال ۱۳۸۶ گردش کرده و آثاری که در آنها از آجر و کتاب استفاده شده نظرش را جلب کرده است. مندز، متولد ۱۳۵۳، که در دانشگاه معماری خوانده رد پای تحصیلاتش در آثاری که خلق می‌کند به وضوح دیده می‌شود. او تلاش می‌کند اهمیت و ویژگی‌های ادبیات و مسائل مرتبط با آن را در قالب آثار تجسمی به تصویر درآورد.

با پلکر همراه شوید و توضیحات مربوط به هر اثر را لابه‌لای عکس‌ها بخوانید. آثار را به ترتیب زمان ساخت می‌بینید.

نام اثر: قصر (قلعه) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (قلعه)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

این یک دیوار صاف با جرزهای پایدارکننده است. اگر از دور ببینید وسط دیوار یک برآمدگی هست. زیر اولین ردیف آجرها، یک جلد کتاب گذاشته شده که روی چیدمان آجرها تا آخرین ردیف بالا اثر گذاشته و ساختار آن را، ولو اندک، تغییر داده است.

هر چند شاید عنوان کتاب به کار رفته در این اثر اهمیت چندانی نداشته باشد، ولی حتماً مندز در انتخاب آن منظوری داشته است: رمان «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا. این آخرین رمان کافکا بود که با مرگ نویسنده ناتمام ماند. کتاب داستان مردی است که برای وارد شدن به قصر حکومتی یک شهر تلاش می‌کند ولی تا آخرین فصل کتاب موفق نمی‌شود.

چند عکس بعدی جزئیات اثر را نشان می‌دهند.

نام اثر: قصر (جزئیات) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات) | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر (جزئیات)
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر | اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا | تاریخ: 1386 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: قصر
اندازه: ۲۳۰۰×۱۷۵۰×۴۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «قصر» نوشته‌ی فرانتس کافکا
تاریخ: ۱۳۸۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: کتابخانه‌ی اکتشافی | اندازه: ۳۷۰×۷۵۰×۱۷۰ سانتیمتر | جنس: آجر، مدل پلاستیکی، صدا | تاریخ: 1387 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: کتابخانه‌ی اکتشافی
اندازه: ۳۷۰×۷۵۰×۱۷۰ سانتیمتر
جنس: آجر، مدل پلاستیکی، صدا
تاریخ: ۱۳۸۷
هنرمند: Jorge Méndez Blake

اینجا یک اتاق آجری بدون در و بدون سقف را می‌بینیم. ماکت کوچک یک کتابخانه با درخت‌هایی روی سقفش، در یکی از گوشه‌های اتاق، چیدمان آجرها را ناقص کرده است. این یکی از مجموعه آثاری است که مندز در نمایشگاهی حول داستان واقعی یک مکتشف انگلیسی ساخته است. اسم او کرونل پرسی فاوسِت (Coronel Percy Fawcett) بوده و به دنبال شهری بازمانده از تمدنی ناشناخته می‌گشته است. او شهر مفروض را Z نام گذاشته بود. فاوسِت صد سال پیش درحالی که در جنگل‌های آمازون دنبال شهر مفروضش می‌گشت گم شد و اثری از او به دست نیامد. ماکت کتابخانه‌ای که مندز اینجا گذاشته به شکل Z است. کتابخانه‌ای از شهری گم‌شده که انسان دل به پیدا کردنش بسته است.

در عکس بعدی نمای نزدیک‌تری از ماکت کتابخانه را می‌بینید.

نام اثر: کتابخانه‌ی اکتشافی (جزئیات) | اندازه: ۳۷۰×۷۵۰×۱۷۰ سانتیمتر | جنس: آجر، مدل پلاستیکی، صدا | تاریخ: 1387 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: کتابخانه‌ی اکتشافی (جزئیات)
اندازه: ۳۷۰×۷۵۰×۱۷۰ سانتیمتر
جنس: آجر، مدل پلاستیکی، صدا
تاریخ: ۱۳۸۷
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: از زیر یک کشتی غرق شده | اندازه: ۱۶۱×۱۲۰×۱۰۶ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «شعرها و نوشته‌های دیگر» اثر ستفان مالارمه (Stéphane Mallarmé) | تاریخ: 1390 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: از زیر یک کشتی غرق شده
اندازه: ۱۶۱×۱۲۰×۱۰۶ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «شعرها و نوشته‌های دیگر» اثر ستفان مالارمه (Stéphane Mallarmé)
تاریخ: ۱۳۹۰
هنرمند: Jorge Méndez Blake

این چیدمان آجری را از جهاتی می‌توان مشابه اثری که مندز در سال ۱۳۸۶ با عنوان «قصر» بر پا کرده بود تفسیر کرد. کتابی که اینجا به کار رفته مجموعه شعرهای شاعر فرانسوی مشهور نیمه‌ی دوم قرن ۱۹م، ستفان مالارمه، است. نقل قولی از مالارمه معروف است که می‌گوید: «همه چیز در جهان وجود دارند تا سرانجام روزی تبدیل به کتاب شوند.»

نام اثر: از زیر یک کشتی غرق شده (جزئیات) | اندازه: ۱۶۱×۱۲۰×۱۰۶ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «شعرها و نوشته‌های دیگر» اثر ستفان مالارمه (Stéphane Mallarmé) | تاریخ: 1390 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: از زیر یک کشتی غرق شده (جزئیات)
اندازه: ۱۶۱×۱۲۰×۱۰۶ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «شعرها و نوشته‌های دیگر» اثر ستفان مالارمه (Stéphane Mallarmé)
تاریخ: ۱۳۹۰
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کافکا شماره‌ی ۱ | اندازه: ۹۹×۸۵×۸۷ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب رمان «محاکمه» اثر کافکا، چوب | تاریخ: 1391 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کافکا شماره‌ی ۱
اندازه: ۹۹×۸۵×۸۷ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب رمان «محاکمه» اثر کافکا، چوب
تاریخ: ۱۳۹۱
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کامو | اندازه: ۱۳۴×۸۰×۷۵ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو، آینه، چوب | تاریخ: 1391 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کامو
اندازه: ۱۳۴×۸۰×۷۵ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو، آینه، چوب
تاریخ: ۱۳۹۱
هنرمند: Jorge Méndez Blake

اینجا کتابی را می‌بینیم که زیر ستونی از آجرهای چیده شده قرار دارد. ستون آجری در سه وجه صاف و منظم و در یک وجه دندانه‌دار است. کتاب باری را بر دوش می‌کشد و به خوبی از عهده‌ی آن برمی‌آید. اما وقتی عنوان کتابی که مندز انتخاب کرده را می‌خوانیم چیدمان معنایی تازه پیدا می‌کند: «بیگانه»ی کامو. این رمان داستان مردی به اسم مورسو را روایت می‌کند که با پوچ‌اندیشی خاص خودش با هنجارهای اجتماع انسان‌ها بیگانه می‌شود. مورسو نهایتاً به جرم قتل به اعدام محکوم می‌شود. این بار می‌توانیم در چیدمان مندز کتاب را خود مورسو بگیریم و آجرها را فشاری که جامعه در قالب هنجارهای چیده شده به او می‌آورد.

در عکس بعد نمای نزدیک‌تری از اثر را می‌بینید.

نام اثر: یادبود کامو (جزئیات) | اندازه: ۱۳۴×۸۰×۷۵ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو، آینه، چوب | تاریخ: 1391 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کامو (جزئیات)
اندازه: ۱۳۴×۸۰×۷۵ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو، آینه، چوب
تاریخ: ۱۳۹۱
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود والاس ستونس (Wallace Stevens) شاعر آمریکایی | اندازه: ۱۰۹×۱۲۳×۷۲ سانتیمتر | جنس: آجر، یک برگ از کتاب اشعار والاس ستونس، چوب | تاریخ: 1391 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود والاس ستونس (Wallace Stevens) شاعر آمریکایی
اندازه: ۱۰۹×۱۲۳×۷۲ سانتیمتر
جنس: آجر، یک برگ از کتاب اشعار والاس ستونس، چوب
تاریخ: ۱۳۹۱
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود والاس ستونس (Wallace Stevens) شاعر آمریکایی (جزئیات) | اندازه: ۱۰۹×۱۲۳×۷۲ سانتیمتر | جنس: آجر، یک برگ از کتاب اشعار والاس ستونس، چوب | تاریخ: 1391 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود والاس ستونس (Wallace Stevens) شاعر آمریکایی (جزئیات)
اندازه: ۱۰۹×۱۲۳×۷۲ سانتیمتر
جنس: آجر، یک برگ از کتاب اشعار والاس ستونس، چوب
تاریخ: ۱۳۹۱
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کافکا شماره‌ی ۲ | اندازه: ۹۶×۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب رمان «محاکمه» اثر کافکا، آینه، فلز | تاریخ: 1394 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: یادبود کافکا شماره‌ی ۲
اندازه: ۹۶×۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب رمان «محاکمه» اثر کافکا، آینه، فلز
تاریخ: ۱۳۹۴
هنرمند: Jorge Méndez Blake

اثر بدون عنوان | اندازه: ۱۳۰×۳۰×۲۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «مادون معمولی» اثر نویسنده‌ی فرانسوی ژورژه پرک (Georges Perec) | تاریخ: 1395 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

اثر بدون عنوان
اندازه: ۱۳۰×۳۰×۲۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «مادون معمولی» اثر نویسنده‌ی فرانسوی ژورژه پرک (Georges Perec)
تاریخ: ۱۳۹۵
هنرمند: Jorge Méndez Blake

اثر بدون عنوان (جزئیات) | اندازه: ۱۳۰×۳۰×۲۰ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب «مادون معمولی» اثر نویسنده‌ی فرانسوی ژورژه پرک (Georges Perec) | تاریخ: 1395 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

اثر بدون عنوان (جزئیات)
اندازه: ۱۳۰×۳۰×۲۰ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب «مادون معمولی» اثر نویسنده‌ی فرانسوی ژورژه پرک (Georges Perec)
تاریخ: ۱۳۹۵
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه | اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ | تاریخ: 1396 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه
اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ
تاریخ: ۱۳۹۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

فرانتس کافکا در بستر مرگ وصیت کرد همه‌ی آثار منتشر نشده‌اش را بسوزانند. اما دوستش که مأمور به این کار شده بود نتوانست خواسته‌ی کافکا را اجرا کند. او رمان‌های «قصر»، «محاکمه»، نوشته‌های پراکنده و داستان‌های کوتاه کافکا را منتشر کرد. یکی از داستان‌ها «دیوار بزرگ چین» نام داشت. این قصه‌ی پادشاهی است که در حال مرگ دستور می‌دهد دیوار بزرگی ساخته شود. ولی دیواری که پادشاه می‌خواهد ناپیوسته است. تکه‌های آن چند کیلومتر با هم فاصله دارند. مأموری که فرمان پادشاه را شنیده و باید منتقل کند با این سؤال در ذهنش که «چطور یک دیوار منقطع می‌تواند چیزی را محافظت کند؟» عازم می‌شود. ولی او در هزار توی قصر پادشاه گم می‌شود و راه بیرون را پیدا نمی‌کند.

وقتی ساختمان‌ها غیرقابل خروج (نفوذ) باشند مردم و ایده‌ها درون آنها اسیر می‌شوند. این اثر خورخه مندز «پیامی از پادشاه» نام دارد. مندز با چیدن آجرها و کتاب‌ها بین آنها، هم به قصر پادشاه، و هم به دیواری که دستور ساختنش داده شده اشاره می‌کند. دستور پادشاه هم مثل وصیت کافکا غیر قابل اجرا است. اینجا کتاب‌ها آجرهایی از جنس دانش هستند که به ساختن دیواری که هرگز کامل نمی‌شود کمک کرده‌اند. سطح دیوار کناری با چیدمانی تصادفی از حروف الفبا پر شده است. پیام پادشاه از ساختار زبان خارج شده و افق را پوشانده است.

این اثر نخستین نمایشگاه مندز در دوره‌ی ترامپ در آمریکا است. یکی از وعده‌های ترامپ ساختن دیواری غیرقابل نفوذ در مرز آمریکا و مکزیک است.

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات) | اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ | تاریخ: 1396 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات)
اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ
تاریخ: ۱۳۹۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات) | اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ | تاریخ: 1396 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات)
اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ
تاریخ: ۱۳۹۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات) | اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ | تاریخ: 1396 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات)
اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ
تاریخ: ۱۳۹۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات) | اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر | جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ | تاریخ: 1396 | هنرمند: Jorge Méndez Blake

نام اثر: پیامی از پادشاه (جزئیات)
اندازه: ۴۴×۳۴۶×۱۲۶۲ سانتیمتر
جنس: آجر، کتاب، ترومبون، شیشه، رنگ
تاریخ: ۱۳۹۶
هنرمند: Jorge Méndez Blake

آثار دیگر مندز را در وبسایت خودش در این آدرس ببینید.

این مطلب را روی شبکه‌های اجتماعی برای دوستانتان بفرستید:

نظرتان را بنویسید