خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۶۰ ساله، بیبی ۶۴ ساله، میمی ۵۴ ساله، هیثِر ۶۲ ساله| محل: ولفلیت، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۹۳| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۷:۴۳:۳۰ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۶۰ ساله، بیبی ۶۴ ساله، میمی ۵۴ ساله، هیثِر ۶۲ ساله| محل: ولفلیت، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1393| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید