خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۳۷ ساله، بیبی ۴۱ ساله، میمی ۳۱ ساله، هیثِر ۳۹ ساله| محل: واترتاون، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۷۰| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۶:۵۳:۳۲ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۳۷ ساله، بیبی ۴۱ ساله، میمی ۳۱ ساله، هیثِر ۳۹ ساله| محل: واترتاون، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1370| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید