خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۳۴ ساله، بیبی ۳۸ ساله، میمی ۲۸ ساله، هیثِر ۳۶ ساله| محل: ولزلی، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۶۷| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۶:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۳۴ ساله، بیبی ۳۸ ساله، میمی ۲۸ ساله، هیثِر ۳۶ ساله| محل: ولزلی، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1367| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید