خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۶ ساله، بیبی ۳۰ ساله، میمی ۲۰ ساله، هیثِر ۲۸ ساله| محل: گرینویچ شرقی، رودآیلند، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۵۹| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۶:۵۰:۳۴ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۶ ساله، بیبی ۳۰ ساله، میمی ۲۰ ساله، هیثِر ۲۸ ساله| محل: گرینویچ شرقی، رودآیلند، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1359| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید