خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۵ ساله، بیبی ۲۹ ساله، میمی ۱۹ ساله، هیثِر ۲۷ ساله| محل: ماربل‌هد، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: ۱۳۵۸| عکاس: Nicholas Nixon

۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۶:۵۰:۱۷ +۰۰:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶|

خواهران براون، از راست به چپ: لوری ۲۵ ساله، بیبی ۲۹ ساله، میمی ۱۹ ساله، هیثِر ۲۷ ساله| محل: ماربل‌هد، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا| تاریخ: 1358| عکاس: Nicholas Nixon

نظرتان را بنویسید