ایزدبانوی مایا در نوروز اسپانیایی

۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۱۷:۵۰:۳۲ +۰۰:۰۰ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶|

اگر ایزدبانوی بهار به شهر شما بیاید چگونه از او استقبال می‌کنید؟ شاید او را بر تختی که با گل‌ها و زیباترین بافته‌ها زینت شده بنشانید تا همه ببینند و تحسینش کنند. این دقیقاً کاری است که مردم مادرید در اسپانیا می‌کنند.

بر اساس اسطوره‌های یونان باستان، مایا (Maia)، ایزدبانوی بهار، از شدت شرم و خجالت به تنهایی در غاری زندگی می‌کرد تا آنکه زئوس، خدای خدایان او را یافت. هرمس، خدای پیام‌رسان حاصل آمیزش آن دو بود. نام ماه می (May) که آغاز بهار است از نام همین ایزدبانو گرفته شده است.

اینجا پلکر عکس‌هایی از یک مراسم سنتی که در حومه‌ی مادرید در کُلمنار وی‌یخو (Colmenar Viejo) در اسپانیا برگزار می‌شود را تماشا می‌کند. در این مراسم در میدان اصلی شهر و خیابان‌های اطراف محراب‌هایی را با گل و پارچه‌های رنگ و وارنگ تزئین می‌کنند و دختران شش تا پانزده ساله را با تاج گل و شال‌های گلدوزی مانیلی بر تخت می‌نشانند. دخترها باید به نوبت یکی دو ساعت بدون تکان خوردن و در سکوت و با چهره‌ی جدی آنجا بنشیند. در اطراف آنها موسیقی و پایکوبی برقرار است و مردم در مقابل گل و شیرینی پول می‌دهند.

این رسم کهن که به اسپانیایی لاس مایاس (Las Mayas) خوانده می‌شود ریشه در آیین‌های قبل از مسیحیت دارد. چنین آیین‌هایی در قرون وسطی رسوم کافرانه (Paganism) نامیده و فراموش می‌شدند. آیین مایا با تغییراتی در میانه‌ی قرن ۱۸م دوباره زنده شد و حالا مردم بعد از مراسم برای نیایش به کلیسا می‌روند.

پلکر عکس‌های عکاس اسپانیایی دنیل اوچوا دِ اولزا (Daniel Ochoa de Olza) را از این رویداد نگاه می‌کند. پلکر به یاد نوروز ایرانی می‌افتد. آن هم رسمی است مربوط به قبل از دین رایج فعلی که البته حالا با دعاها و نیایش‌های اسلامی برای استقبال از بهار انجام می‌شود.

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل و شال گلدوزی شده نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا| محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا| تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴| عکاس: Daniel Ochoa de Olza

دختر نوجوان با تاج گل نشسته در محراب مراسم مایا
محل: کلمنار وی‌یخو، مادرید، اسپانیا
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴
عکاس: Daniel Ochoa de Olza

این مطلب را روی شبکه‌های اجتماعی برای دوستانتان بفرستید:

نظرتان را بنویسید