والدین عبدالله همراه تنها دخترشان بعد از آنکه قاتل فرزندشان را بخشیدند سر خاکش اشک می‌ریزند. آنها بعد از آنکه به خانه برگشتند تا آخر شب میزبان مردم نور بودند که برای تشکر به خانه‌ی آنها می‌آمدند. آقای حسین‌زاده، پدر عبدالله، می‌خواهد با پول دیه یک مدرسه‌ی فوتبال به نام پسرش باز کند و بچه‌های بیشتری را به ورزش ترغیب کند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۳:۰۶ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

والدین عبدالله همراه تنها دخترشان بعد از آنکه قاتل فرزندشان را بخشیدند سر خاکش اشک می‌ریزند. آنها بعد از آنکه به خانه برگشتند تا آخر شب میزبان مردم نور بودند که برای تشکر به خانه‌ی آنها می‌آمدند. آقای حسین‌زاده، پدر عبدالله، می‌خواهد با پول دیه یک مدرسه‌ی فوتبال به نام پسرش باز کند و بچه‌های بیشتری را به ورزش ترغیب کند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید