صندلی که قرار بود از زیر پای بلال کشیده شود.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۲:۴۶ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

صندلی که قرار بود از زیر پای بلال کشیده شود.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید