مادر عبدالله و مادر بلال گریه می‌کنند. یکی از داغ فرزند و دیگری از شوق بازیافتن پسر.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۲:۳۱ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

مادر عبدالله و مادر بلال گریه می‌کنند. یکی از داغ فرزند و دیگری از شوق بازیافتن پسر.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید