مادر مقتول بعد از آنکه از خون فرزندش گذشت کرد اشک می‌ریزد. مردم و مأمور پلیس با تحسین به او نگاه می‌کنند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۲:۱۷ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

مادر مقتول بعد از آنکه از خون فرزندش گذشت کرد اشک می‌ریزد. مردم و مأمور پلیس با تحسین به او نگاه می‌کنند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید