مسئولان، و روحانی ناظر بر اعدام، بلال را به زندان برمی‌گردانند. بلال اعدام نمی‌شود ولی باید زندان بکشد و تا ۱۰ سال بعد از آزادی به شهر برنگردد.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۱:۳۸ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

مسئولان، و روحانی ناظر بر اعدام، بلال را به زندان برمی‌گردانند. بلال اعدام نمی‌شود ولی باید زندان بکشد و تا ۱۰ سال بعد از آزادی به شهر برنگردد.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید