مادر عبدالله حسین‌زاده از خون فرزندش گذشت کرده و به کمک همسرش طناب را از گردن بلال باز می‌کنند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۱:۰۳ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

مادر عبدالله حسین‌زاده از خون فرزندش گذشت کرده و به کمک همسرش طناب را از گردن بلال باز می‌کنند.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید