بلال با چشمان بسته در کنار طناب دار منتظر اجرای حکم است. قصاص چند بار عقب افتاد ولی سرانجام این صبح فروردین بلال روی صندلی اعدام ایستاده است. روحانی زندان به او یاد داده که در آخرین لحظه اشهد بگوید.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۰:۳۴ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

بلال با چشمان بسته در کنار طناب دار منتظر اجرای حکم است. قصاص چند بار عقب افتاد ولی سرانجام این صبح فروردین بلال روی صندلی اعدام ایستاده است. روحانی زندان به او یاد داده که در آخرین لحظه اشهد بگوید.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید