بلال پای چوبه‌ی دار حضرت ابوالفضل را صدا می‌زند. او در ۶ سالی که زندانی بوده نمازخوان شده و دیشب تا صبح دعا و نماز می‌خوانده است.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۱۰:۱۸ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

بلال پای چوبه‌ی دار حضرت ابوالفضل را صدا می‌زند. او در ۶ سالی که زندانی بوده نمازخوان شده و دیشب تا صبح دعا و نماز می‌خوانده است.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید