مسئولان زندان بلال را دست‌بسته و پابسته با چشم‌بند به جایگاه اعدام می‌آورند. بلال به جرم قتل عبدالله حسین‌زاده در یک دعوای خیابانی در سال ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده است. او و عبدالله دوست بودند ولی وقتی در چهارشنبه بازار نور دعوا شد بلال چاقویش را به شاهرگ عبدالله زد.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۶| عکاس: Arash Khamooshi

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۴:۰۹:۲۸ +۰۰:۰۰ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶|

مسئولان زندان بلال را دست‌بسته و پابسته با چشم‌بند به جایگاه اعدام می‌آورند. بلال به جرم قتل عبدالله حسین‌زاده در یک دعوای خیابانی در سال ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شده است. او و عبدالله دوست بودند ولی وقتی در چهارشنبه بازار نور دعوا شد بلال چاقویش را به شاهرگ عبدالله زد.| محل: نور، مازندران، ایران| تاریخ: 1393/1/26| عکاس: Arash Khamooshi

نظرتان را بنویسید