الله‌های اسماعیل گلجی

۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳:۰۰:۱۴ +۰۰:۰۰ ۱ بهمن ۱۳۹۶|

 

هیچ کدام از نقاشان مسلمان تا حالا خدا را نقاشی نکرده‌اند. چرا؟ جدای از منع بیرونی که در بعضی جوامع اعمال می‌شود شاید علت این امر شناخت مسلمان از خدا باشد. خدای اسلام هیچ ویژگی قابل تصوری ندارد: معرفت او سلبی است. اما نام خدا غیر از خدا است و از دایره‌ی منع بیرون است. نام خدا همیشه موضوع خطاطی و نقاشی بوده است.

پلکر نقاشیخط‌های هنرمند معروف پاکستانی اسماعیل گلجی (Ismail Gulgee) از نام خدای اسلام را تماشا می‌کند. گلجی در سال ۱۳۰۵ در پیشاور به دنیا آمد. برای تحصیل به آمریکا رفت و مهندسی ساختمان پیشه کرد. ولی بعد به نقاشی رو آورد. در نقاشی پرتره چنان مشهور شد که کشیدن چهره‌ی تمام اعضای خانواده‌ی سلطنتی افغانستان را به او سفارش دادند. آثار او در آبستره و نقاشیخط هم مورد توجه بوده‌اند. گلجی در چند دهه‌ی پایان عمر تعداد زیادی تابلو از اسم خدا، الله، خلق کرد.

در این آثار کلمه‌ی الله به شکل‌های مختلف، گاهی خوانا و گاهی اشاره‌وار نقاشی شده. پلکر به این نقاشی‌ها که به روش ایمپاستو (Impasto) رسم شده‌اند نگاه می‌کند. در این روش لایه‌های ضخیم رنگ روغن روی بوم نشانده می‌شود. الله در تابلوهای گلجی در برابر پس‌زمینه‌ی مبهمی نقاشی شده. پس‌زمینه‌ها گاهی شبیه به آسمان و گاهی با رنگ خاکی یکدستی شبیه به زمین هستند. خود کلمه‌ی الله با پیچ و تابی عجیب و با رنگ‌های تند و متنوع نوشته شده. شکل خطوط کلمه طوری است که این فکر را در سر پلکر می‌اندازد: هر بار که نقاش دست به قلم برده دچار ناخودآگاهی عرفانی جدیدی شده است. گویی کنترل دقیقی بر چیزی که می‌نویسد یا می‌کشد ندارد و این شاید ناشی از شأن کلمه‌یی است که نوشته می‌شود.

گلجی نام‌های دیگر خدا و عبارت‌هایی چون «یا علی» را نیز به همین سبک نقاشی کرده. اسماعیل گلجی در سال ۱۳۸۶ در سن ۸۱ به همراه همسر و یک خدمتکار در خانه‌شان در کراچی کشته شد.

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۹۲×۱۲۲ سانتیمتر| تاریخ: 1379| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۹۲×۱۲۲ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۷۹| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۶۰×۸۰ سانتیمتر| تاریخ: 1366| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۶۰×۸۰ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۶۶| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: 1366| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: ۱۳۶۶| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: 1366| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: ۱۳۶۶| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1376| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۷۶| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1385| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۸۵| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1382| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۸۲| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: 1383| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۸۳| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1378| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۷۸| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1380| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۸۰| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: 1385| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم| تاریخ: ۱۳۸۵| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۶۰×۸۰ سانتیمتر| تاریخ: 1375| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۶۰×۸۰ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۷۵| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: 1375| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: ۱۳۷۵| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: 1375| نقاش: Ismail Gulgee

بزرگنمایی تابلوی قبلی| تاریخ: ۱۳۷۵| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: 1381| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۸۱| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: 1371| نقاش: Ismail Gulgee

نقاشی رنگ روغن روی بوم | ابعاد: ۴۵×۶۰ سانتیمتر| تاریخ: ۱۳۷۱| نقاش: Ismail Gulgee

این مطلب را روی شبکه‌های اجتماعی برای دوستانتان بفرستید:

نظرتان را بنویسید